Strādā vesels

Vai arodslimnieks var turpināt veikt to pašu darbu, ko līdz pirmreiz. arodslimības apstiprināšanai?

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2016. gada 25. aprīlī

Jautājums
Ko darīt uzņēmumam ar arodslimnieku ar mugurkaula problēmām, ja viņu darbs ir saistīts ar smagumu pārvietošanu?
Atbilde
Arodslimības gadījumā, lai nepieļautu darbinieka veselības stāvokļa pasliktināšanos, ir ļoti svarīgi izvairīties no to faktoru iedarbības, kas bija izraisījuši slimību. It īpaši tas ir svarīgi, ja darbinieks vēlas turpināt strādāt tajā profesijā, kurā arodslimība bija iegūta. Praksē tas nozīmē kontakta ar kaitīgajiem darba vides faktoriem pārtraukšanu vai vismaz samazināšanu līdz samērā nekaitīgajam līmenim. 
Darba devējam (darba aizsardzības speciālistam) jācenšas rūpīgi izvērtēt šāda darbinieka pienākumus - šajā konkrētajā gadījumā īpaši pievēršot uzmanību ergonomikas aspektiem, apsvērt iespējas samazināt darba slodzi vai mainīt darba specifiku (piem., piedāvāt darbu bez smaga fiziska darba un smagumu pārvietošanas, vai vietās, kur ir iespējams pielietot palīglīdzekļus). Darbiniekiem ar lielu darba pieredzi kā alternatīva varētu būt darbs citu mazāk kvalificētu vai jauno darbinieku apmācībā vai viņu darba organizēšanā. Ja situācija ir kritiska un riska faktorus samazināt nav iespējams, kā arī nav iespējams izmainīt darba pienākumus, tad diemžēl šādam arodslimniekam būs jāmaina profesija un/vai darba vieta.