Strādā vesels

Kādi dokumenti ir nepieciešami arodslimības noformēšanai?

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2014. gada 12. februārī

Arodslimību apstiprināt oficiāli ir tiesīga tikai Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra Ārstu komisija arodslimībās. Pirms Ārstu komisija varētu sniegt atzinumu par arodslimību, nepieciešama arodslimību ārsta konsultācija Aroda un radiācijas medicīnas centrā, kurš atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 40. korpusā, vispirms piesakoties pa tālr. 67069291 vai 67069280. Nākot uz konsultāciju, nepieciešams paņemt līdzi sekojošus dokumentus:
• personas apliecinošu dokumentu (pasi, identifikācijas karti vai autovadītāja tiesības);
• nosūtījumu no ģimenes ārsta uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centru arodslimību ārsta konsultācijai;
• veikto izmeklējumu rezultātus (slēdzienu kopijas);
• izrakstu no ģimenes ārsta ambulatorās kartes par pārciestām slimībām (ne tikai par to slimību, kuras izcelsmi plāno saistīt ar arodu, bet par visām slimībām, ar kurām cilvēks bija slimojis agrāk);
• darba stāžu apliecinošus dokumentus (darba grāmatiņas, darba līgumus vai citus darba devēja izsniegtus apliecinājumus) – ņemt līdzi visus dokumentus gan oriģinālu, gan divas kopijas);
• vēlams atnest arī obligāto veselības pārbaužu rezultātus (obligātās veselības pārbaudes karte) par pēdējiem gadiem.