Strādā vesels

Obligātās veselības pārbaudes kartē ārsts nozīmē masāžu, kas par to maksā?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2014. gada 25. aprīlī

Obligātā veselības pārbaude pēc būtības ir savlaicīga veselības traucējumu atklāšana, lai novērstu arodslimības attīstību. Attiecīgi arodslimību ārsts var noteikt preventīvos pasākumus, kas būtu veicami, lai veselības traucējumi neattīstītos. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, darba devējam ir jāņem vērā ārsta norādījumi, kas attiecās uz nodarbinātā veselības aizsardzību darba vietā, t.i. darba vietas uzlabošanu, nodrošināšanu ar palīglīdzekļiem, darba laika organizāciju u.c. Dažkārt, veselības pārbaudes kartē ir norādīti tādi pasākumi, kas attiecās uz pašu nodarbināto, piemēram, masāžas, kardiologa vai ģimenes ārsta konsultācija, kas ir kā ieteikumi pašam nodarbinātajam, rūpējoties par savu veselību, bet darba devējam nav pienākums tos apmaksāt. Tomēr, arī darba devējam šie ieteikumi sniedz informāciju par iespējamiem riskiem darba vietās. Piemēram, ja norādīta masāžas nepieciešamība, tas ir signāls darba devējam no savas puses izvērtēt tos faktorus, kas varētu noslogot muskuļu un skeleta sistēmu. Jo sevišķi gadījumos, ja ir zināma muskuļu grupa, kurai nepieciešama masāža, darba devējs var nojaust par konkrētajiem darba vides riskiem un pārdomāt, kā pamainīt darba organizāciju, varbūt vajag kādus palīglīdzekļus, varbūt apmācību par smagumu pārvietošanu vai vingrošanu muskuļu un skeleta sistēmas atslābināšanai u.c. Attiecīgi arī šos veiktos pasākumus darba devējs var ierakstīt obligātās veselības pārbaudes kartes III sadaļā.