Strādā vesels

Kur lai sūdzas par nekvalitatīvu arodslimību ārsta darbu?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2014. gada 21. maijā

Dažkārt gan darba devēji, gan nodarbinātie ir neapmierināti ar obligātās veselības pārbaudes kvalitāti, piemēram, ārstu neiedziļināšanos nodarbinātā sūdzībās, nosūtīšanu vai nenosūtīšanu pie papildus speciālistiem vai laboratoriskiem vai funkcionāliem izmeklējumiem, kas ne vienmēr ir pamatojami u.c.
Lai uzlabotu veselības pārbaužu kvalitāti, gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem ir jābūt aktīviem un jāziņo par konkrētiem gadījumiem:
Veselības inspekcijai
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012, Tālrunis: 67819671;
elektronisks iesniegums: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP113/Apraksts)
vai
Latvijas Arodslimību ārstu biedrībai
Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, A 708 kab., Tālrunis/fakss: 67409139
E-pasti: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.