Strādā vesels

Kreisajai kājai ir dziļo vēnu tromboze, gadu ārstējos. Vai šis ir arodslimības gadījums?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2017. gada 13. jūlijā

Arodslimības apstiprināšana notiek Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” noteiktajā kārtībā, kas īsumā ir šāda:

Persona dodas pie sava ģimenes ārsta un lūdz nosūtījumu pie arodslimību ārsta, jo personai ir aizdomas, ka veselības traucējumi, ko tā izjūt, varētu būt radušies darba vides ietekmes dēļ. Pastāv iespēja doties arī uzreiz pie arodslimību ārsta, tomēr šajā gadījumā, izmaksas būs lielākas nekā ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Ģimenes ārsts var nosūtīt personu arī uz Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centru pie arodslimību ārsta (tur ir arī ārstu komisija arodslimībās, kas pieņems lēmumu par arodslimības diagnozes piešķiršanu). Arodslimību ārsts, iespējams, nosūtīs personu uz kādiem papildus izmeklējumiem, kā arī, ja būs nepieciešams, pieprasīs darba vides higiēnisko raksturojumu Valsts darba inspekcijai (Valsts darba inspekcijas inspektors ierodas personas darba vietā, lai noteiktu, kādi darba vides riska faktori pastāv).

Ārstu komisija arodslimībās izskatīs visus veiktos ārstu apskašu rezultātus, tai skaitā, arodslimību ārsta apskates slēdzienu, izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par pārciestajām slimībām, darba vides higiēnisko raksturojumu, darba stāžu apliecinošos dokumentus (darba līguma kopijas, darba grāmatiņu vai citu darba devēja izsniegtu apliecinājumu, kur redzams, cik ilgi šajā darbā strādājāt), un sniegs atzinumu vai esošie veselības traucējumi ir atzīstami par arodslimību. Līdz ar to izšķirošais ir komisijas lēmums.

Iepriekš minētajos noteikumos ir noteikti visi iespējamie darba vides riska faktori, kas varētu izraisīt arodslimību un ar ko komisija var pamatot savu lēmumu.

Tādēļ, ja Jums ir sūdzības par slimību un pārliecība, ka tā attīstījusies darba vides ietekmē, dodieties pie ģimenes ārsta, lai veiktu tālāko izmeklēšanu un noskaidrotu vai tā ir vai nav arodslimība.

Labklājības ministrijas mājas lapas (www.lm.gov.lv ) sadaļā Darbiniekiem, atrodama informācija par arodslimību noteikšanu, kā arī informatīvais materiāls „Arodslimnieku tiesības”:

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_nemejiem/arodsl_tiesibas.pdf