Strādā vesels

Ja šoferim veselības pārbaudes laikā kartē ieraksta, ka darbam vajag brilles, kurš par to maksā?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2014. gada 30. aprīlī

Šoferis un brilles - jautājums ir, kam brilles nepieciešamas, vai tās ir lietotas iepriekš un kāds ir redzes pasliktinājuma cēlonis. Ja ikdienai (lasīšanai, rakstīšanai) un ir jau iepriekš lietotas, tad faktiski tas ir cilvēka ziņā. Bet ja tomēr, braucot ar automašīnu, ir svarīga briļļu lietošana, turklāt, ja redzes traucējumus izraisījuši darba vides faktori, šajā gadījumā redzes sasprindzinājums, kas radies, braucot pa naktīm, sliktos laika apstākļos, tad gan darba devējam būtu jādomā par līdzekļiem riska samazināšanai, un iespējams, ka šajā gadījumā, tās būtu brilles.